2016 Žilina SVK /art residency/

Garážový dom II. 65x85
Garage house 65x85cm
Slovena II. 60x90
Textile factory 60x90cm
Vodárenská veža 65x85
Water tower 65x85cm
Tepláreň 60x90
Heating plant 60x90cm
Chemické závody 60x90
Chemical factory 60x90cm
Športová hala 50x60
Abandoned sport hall 50x60cm
IMI Sped - mosty II. 40x50
Under the bridge 40x50cm
Kontajnery II. 46x56
Container terminal 46x56cm
Podchod 60x90
Subway 60x90cm
Mirage D12 30x40
Garages 30x40cm
Advertisements